معرفی «سبدیاب»

«سبدیاب» شرکت سبدگردان نیست.
با «سبدیاب» شرکت‌های سبدگردان را مقایسه و بهترین را انتخاب کنید.

«سبدیاب» یک راهنمای آگاه و رایگان برای سرمایه گذارانی است که سرمایه گذاری در بورس را یک تخصص می دانند،  تا با توجه به میزان سرمایه، میزان ریسک پذیری، میزان سود مورد انتظار و حداقل کارمزد پرداختی به سبدگردان، بهترین سبدگردان ها را برای محافظت از سرمایه و کسب بهترین بازدهی و بیشترین سود انتخاب نمایند.

هدف اصلی «سبدیاب» توسعه سرمایه گذاری عموم مردم در بازار سرمایه ایران و تحقّق آرمان «حمایت از تولید ایرانی» درچارچوب قوانین و مقررات کشور


چشم‌انداز «سبدیاب»

پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری عموم مردم در بازار سرمایه کشور از طریق شرکتهای سبدگردان و تبدیل شدن به معتبرترین راهنمای سبدگردانی اختصاصی در ایران


مأموریت «سبدیاب»

  • راهنمایی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور از طریق شرکت‌های سبدگردان
  • توسعه خدمات شرکتهای سبدگردان از طریق معرفی سرمایه گذاران به شرکت‌های سبدگردان بجای مراجعه مستقیم به کارگزاری‌ها
  • کمک به سرمایه گذاران برای پرداخت کمترین کارمزد در ازای دریافت بهترین خدمات سبدگردانی
  • ایجاد رقابت بین شرکتهای سبدگردان به منظور ارائه با کیفیت ترین خدمات سبدگردانی اختصاصی به سرمایه گذاران