سبدگردان سورنا

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان سورنا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمود، شرکت تحت نام شرکت سبدگردان رویداد نگر امید شروع به فعالیت کرد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ نام شرکت به سبدگردان سورنا تغییر یافت.

نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص

سرمایه ثبتی شرکت: ۴۰ میلیارد ریال

ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شماره ۵۵۹۶۵۹  مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۷۲۴۱۳/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷

شماره اقتصادی: ۴۱۱۶۶۵۱۸۶۷۳۳


پیوند سایت شرکت سبدگردان سورنا: https://surena.capital