فهرست سبدگردان‌ها

فهرست شرکت‌های سبدگردان‌
به ترتیب حروف الفبا

فهرست شرکت‌های سبد گردان
به ترتیب حروف الفبا
ردیف
نام سبدگردان
سهم بازار
 سرمایه ثبت شده
میلیون ریال
تاریخ ثبت
نزد سازمان بورس

۱
سبدگردان اطلس
0.2%
                  40,000  
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲
سبدگردان اقتصاد بیدار
1.1%
200,000  
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۳
سبدگردان اکسیژن
0.2%
42,000  
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴
سبدگردان الماس
0.1%
20,000  
1394/03/16
۵
سبدگردان امید نهایت نگر
2.8%
500,000  
1397/01//26
۶
سبدگردان ایساتیس پویا کیش
0.7%
120,000  
1397/06/06
۷
سبدگردان آرمان اقتصاد
1.4%
250,000  
۱۳۹۲/۱۰/۰۱
۸
سبدگردان آسمان
2.8%
500,000  
۱۳۹۰/۰۶/۲۸
۹
سبدگردان برلیان
0.6%
100,000  
1399/09/29
۱۰
سبدگردان پاداش سرمایه
2.8%
500,000  
۱۳۹۳/۰۹/۰۳
۱۱
سبدگردان پایش
0.2%
40,000  
۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۲
سبدگردان زاگرس
0.7%
125,000  
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱۳
سبدگردان سرآمد بازار
5.7%
1,000,000  
۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۱۴
سبدگردان سرمایه ایرانیان
3.4%
600,000  
۱۳۹۰/۰۹/۲۰
۱۵
سبدگردان سورنا
0.2%
40,000  
۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۶
سبدگردان کارا
0.2%
40,000  
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۷
سبدگردان کاریزما
12.4%
2,200,000  
۱۳۹۰/۰۲/۰۴
۱۸
سبدگردان نو ویرا
1.7%
300,000  
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
۱۹
سبدگردان نوین نگر آسیا
1.1%
200,000  
۱۳۹۳/۰۸/۲۷
۲۰
سبدگردان نیکان
0.4%
70,000  
۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۱
سبدگردان ویستا
0.6%
100,000  
۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۲۲
سبدگردان هدف
5.7%
1,000,000  
۱۳۹۱/۱۱/۲۴
۲۳
سبدگردان   اعتبار
1.4%
250,000  
۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۲۴
سبدگردان   البرز
0.2%
40,000  
۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۵
سبدگردان   الگوریتم
2.8%
500,000  
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۲۶
سبدگردان   اندیشه صبا
5.7%
1,000,000  
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۲۷
سبدگردان   آبان
2.9%
510,000  
۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۲۸
سبدگردان   آتیه توکا
0.6%
110,000  
۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲۹
سبدگردان   آرتین
0.2%
40,000  
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۳۰
سبدگردان   آرکا
2.8%
500,000  
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۳۱
سبدگردان   آریا
0.2%
40,000  
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۳۲
سبدگردان   آسال
1.9%
340,000  
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
۳۳
سبدگردان   آگاه
2.8%
500,000  
۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۳۴
سبدگردان   آمیتیس
0.3%
50,000  
۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۳۵
سبدگردان   باران
0.2%
40,000  
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۶
سبدگردان   بازده
0.2%
40,000  
۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۳۷
سبدگردان   بها بازار پارس
0.8%
150,000  
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۳۸
سبدگردان   پیشرفت و توسعه صبا
0.6%
100,000  
۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۹
سبدگردان   تدبیر
1.4%
250,000  
۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴۰
سبدگردان   تصمیم نگار ارزش آفرینان
2.8%
500,000  
۱۳۹۳/۱۱/۲۹
۴۱
سبدگردان   توانا
0.2%
40,000  
۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۲
سبدگردان   توسعه فیروزه
0.6%
100,000  
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۴۳
سبدگردان   ثروت پویا
0.9%
160,000  
۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۴۴
سبدگردان   ثنا
0.6%
110,000  
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۴۵
سبدگردان   داریک پارس
0.3%
50,000  
۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۴۶
سبدگردان   داریوش
0.6%
100,000  
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۴۷
سبدگردان   رایا سهم
0.2%
40,000  
۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۸
سبدگردان   سرمایه و دانش
0.2%
40,000  
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۴۹
سبدگردان   سورین
0.2%
40,000  
۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۵۰
سبدگردان   سهم آشنا
2.8%
500,000  
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۵۱
سبدگردان   سینا
0.2%
30,000  
۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۵۲
سبدگردان   فارابی
1.1%
200,000  
۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۵۳
سبدگردان   فراز
0.6%
100,000  
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۵۴
سبدگردان   کوروش
2.8%
500,000  
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۵۵
سبدگردان   مانی
1.7%
300,000  
۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۵۶
سبدگردان   مفید
11.3%
2,000,000  
۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۵۷
سبدگردان   نواندیشان نفیس
0.1%
20,000  
۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۵۸
سبدگردان   نوید
0.2%
40,000  
۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۵۹
سبدگردان   هامرز
1.4%
250,000  
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۶۰
سبدگردان   هوشمند رابین
0.1%
20,000  
۱۳۹۸/۰۵/۱۶
۶۱
سبدگردان   هیوا
0.6%
100,000  
۱۴۰۰/۰۷/۰۶
 مجموع سرمایه ثبت شده
            17,687,000  
 میلیون ریال