سبدگردان البرز

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) با سرمایه 4 میلیارد تومان در تاریخ 1400/04/16 تحت شماره 580586 و شناسه ملی 14010148440،در تهران به ثبت رسیده است. همچنین این شرکت با هدف اصلی مدیریت سرمایه و دارایی در تاریخ 1400/04/22 با شماره 11864 در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.

سبد گردان البرز نهادی است مالی که زیر نظر سازمان بورس واوراق بهادار تهران و در چارچوب مقررات این سازمان و براساس اساسنامه تدوین شده برای این نهاد نسبت به ارایه خدمات مالی به مشارکت کنندگان حقیقی و حقوقی خود می پردازد.از دیدگاه سبدگردان البرز مشتریان خدمات این شرکت عملا شرکا و مشارکت کنندگان در شرکت محسوب شده و حضور آنها زمینه رشد و بالندگی و اعتباریابی سبد گردان البرز به شمار می روند.

در سبدگردانی البرز تمامی تلاش مدیریت، کارشناسان و کارکنان معطوف به ارایه خدمات به مشتریان براساس سه اصل اعتماد، اطمینان و حرفه ای گری است براساس این سه اصل سبدگردان البرز خود را متعهد می داند تا برای مشتریان خود دستیاری امین و قابل اعتماد بوده و دارایی مشارکت کنندگان را در قالب قراردادهای روشن و واضح و با الویت دهی به مصلحت مشتریان و براساس تعیین میزان ریسک قابل قابل مشتری و سلایق آنان سرمایه گذاری کرده و نتایج اقدامات خود را شفاف و مشخص در اختیار مشتریان قرار داده و از اسرار مشتریان خود به صورتی حرفه ای محافظت کند و از افشا اطلاعات آنان را بجز در موارد کامل روشن قانونی جلوگیری کند.از دیدگاه سبدگردان البرز هر مشارکت کننده یک شریک استراتژیک مجموعه بوده و تمام تلاش شرکت سبدگردان حداکثر کردن منافع مشارکت کنندگان است و در این زمینه میزان ریسک پذیری و ملاحظات شرکا تنها حد قابل قبول برای تلاش مجموعه برای بازدهی بالاتر خواهد بود.

سبدگردان البرز نهادی یادگیرنده بوده و تمام تلاش خود را برای ارتقا ذخیره دانش و تجربه مجموعه و تداوم مستمر روشها و راهکارهای به کار گرفته و هرگز از بهبود خدمات باز نخواهد ماند.در کنار ارتقا دانش و عملکرد،سبدگردان البرز خود را متعهد به رعایت کلیه اخلاق حرفه ای و ارایه رفتار حرفه ای می داند.برای مجموعه سبدگردان البرز اخلاق حرفه ای خط قرمز عملکردها بود و منافع مشارکت کنندگان هرگز نسبت به منافع شرکت سبدگردان و مدیران سبدگردان کنار گذاشته نشده و همواره الویت اساسی خواهد داشت.سبدگردان البرز همچنین تمامی مشارکت کنندگان را بدون توجه به میزان مشارکت،در برخورداری از خدمات حرفه ای برابر دانسته و تنها براساس مفاد قراردادهای فی مابین و بدون لحاظ هیچ تفاوت براساس هر فاکتور دیگری از جمله جنسیت،قومیت و یا مذاهب رسمی در قالب قرارداد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد نمود.

سبدگردان البرز سازمانی شنوا برای هرگونه انتقاد و اعتراض مشارکت کنندگان خواهد بود و هرگونه کوتاهی در ارایه خدمات و انتقاد مشارکت کنندگان با دقت بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تلاش برای بهبود روشها و جلوگیری از تکران مشکلات ،تمامی تلاش برای جبران هر گونه کوتاهی احتمالی را وظیفه غیر قابل خدشته خود می داند.

سبدگردان البرز خواهان حسن شهرت در زمینه امانت داری،رازداری و ارایه خدمات حرفه ای برای تمامی مشتریان است و در این زمینه تلاش شبانه روزی را برای تحقق این اهداف صورت خواهد داد.

الزامات افشا

 انواع خدمات قابل ارائه و حدود مسئولیت و کارمزد خدمات

بر اساس ماده 3 اساسنامه شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص)، خدمات قابل ارائه شامل تشکیل و مدیریت سبدهای اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی و پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری (پس از اخذ مجوز از سازمان) در حدود مسئولیت های تعیین شده در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان و دیگر بخشنامه ها، ابلاغیه ها و اطلاعیه های صادر شده توسط سازمان و قراردادهای منعقد شده فیمابین شرکت و مشتریان خواهد بود.

بر اساس مفاد دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، شرکت در محاسبه کارمزد سبدگردانی از بین روش هایی که توسط سازمان تعیین و ابلاغ شده است، روش مورد نظر را انتخاب و سقف کارمزدهای مصوب هیأت مدیره سازمان را رعایت خواهد کرد. در صورتی که شرکت روش دیگری را مد نظر داشته باشد، قبل از اجرا و انعقاد قرارداد سبدگردانی، تأیید سازمان را دریافت خواهد کرد. کارمزد خدمات سبدگردانی در دو بخش 1. کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد (کارمزد ثابت) و 2. کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان (بر مبنای درصدی از مازاد بازدهی سبد اختصاصی نسبت به ارقام تعیین شده در قرارداد) اخذ خواهد شد.

 

روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار، بسته به شرایط از انواع روش های تحلیل بنیادین و تکنیکال استفاده می کند و ضمن بررسی وضعیت فعلی و آتی صنایع و انواع گزارش های تحلیلی بین المللی، در جهت تشکیل پرتفوی بهینه برای مشتریان اقدام می کند.

 منابع اطلاعاتی که سبدگردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است

شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) در تجزیه و تحلیل و تصمیمات سرمایه گذاری خود از منابع اطلاعاتی زیر استفاده می کند:

 • تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار
 • تارنمای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی
 • سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)
 • مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 • تارنما و گزارشات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
 • تارنما و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • تارنما و گزارشات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران
 • و دیگر منابع اطلاعاتی داخلی و بین المللی

 انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

در راستای اجرای ابلاغیه شماره 12020091 مورخ 03/08/1396 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص)، منابع سبدهای تحت مدیریت خود را به شرح زیر سرمایه گذاری خواهد کرد:

 • اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها
 • هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت های سهامی خاص
 • سپرده های بانکی تا سقف 50 درصد از ارزش روز دارایی های تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی
 • سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان.

شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) در تشکیل سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود سایر شرایط اعلامی سازمان را رعایت خواهد کرد.

 روابط تجاری سبدگردان با دیگران

شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) هیچ گونه روابط تجاری، که با خدمات سبدگردانی و سایر خدمات قابل ارائه خود در تضاد باشد، با دیگران ندارد.

 درآمدها و منافع سبدگردان (به غیر از کارمزد دریافتی از مشتری)

با توجه به این که فعالیت سبدگردان البرز (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز خواهد شد و تاکنون شرکت خدماتی به مشتریان ارائه ننموده است، ذکر عناوین خدمات ارائه شده و درآمد حاصل از آن ها موکول به آغاز فعالیت شرکت خواهد بود.

سبدگردان به استثنای کارمزد دریافتی از مشتریان بر اساس قراردادهای سبدگردانی، منافع دیگری نخواهد داشت. هم چنین سبدگردان منابع داخلی خود را در دارایی های مختلف ( از جمله اوراق بهادار) سرمایه گذاری خواهد نمود و بازده متناسب را کسب خواهد کرد.

 منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

ارائه خدمات سبدگردانی توسط شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص)، به جز سهامداران شرکت، کارکنان، مشتریان و هم چنین کارمزد تعلق گرفته طبق مقررات معاملاتی به نهادهای نظارتی ، کارگزار و سازمان امور مالیاتی منافعی برای اشخاص ثالث نخواهد داشت.

 سمت در سایر شرکت ها و اشخاص حقوقی

اعضای واحد سبدگردانی شرکت سبدگردان البرز (سهامی خاص) در سایر شرکت ها سمتی ندارند.پیوند سایت سبدگردان البرز: http://alborzpm.ir