سبدگردان مفید

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.


شرکت سبدگردان انتخاب مفید در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ به شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد اداره ثبت شرکتها با سرمایه پرداخت شده ۲۰۰۰ میلیارد ریال در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. انتخاب مفید قصد دارد با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل خود به عنوان یک نهاد مالی فعال، بازار سرمایه ایران را در رسیدن به هدف آن که همانا پیشرفت و پویایی می باشد، یاری رساند.


خدمات سبدگردانی

  • تصميم به خريد، فروش يا نگه داری اوراق بهادار به نام سرمايه گذار معين توسط سبدگردان در قالب قراردادي مشخص، به منظور كسب انتفاع براي سرمايه گذار؛
  • پذيرش سمت در صندوقهاي سرمایه گذاری؛
  • سايرفعاليت هايی كه طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعاليت سبدگردانی، مجاز است به آن فعاليت ها مبادرت نمايد.


مشاوره در زمینه‌ی اوراق بهادار

کلیه خدمات سبدگردانی انجام شده توسط شرکت تنها در مورد اوراق سهام شرکت ها، اوراق مشتقه عرضه شده در بورس و فرابورس و همچنین اوراق بهادار با درآمد ثابت (از قبیل اوراق مشارکت، اوراق صکوک و گواهی سپرده) قابل ارایه می باشد.


پیوند سایت سبدگردان مفید: https://mofidentekhab.com