سبدگردان آمیتیس

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان آمیتیس (سهامی خاص)، پس از اخذ موافقت اصولی و مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار، تحت شماره 534904 در تاریخ 19/09/1397 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شد. شرکت در تاریخ 26/09/1397 با شماره ثبت 11622 به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به ثبت رسید. سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت برابر 20 میلیارد ریال می‌باشد.

معرفی امین شرکت سبدگردان آمیتیس: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین فعالیت خود را در 13 خرداد ماه 1371 آغازه نموده و تحت شماره 6870 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.
از تاریخ تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 موسسه به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران در آمده است و طی شماره721064 مجوز فعالیت خود را بعنوان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دریافت نموده است .
براساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ایران به شماره 26744 مورخ 1380/12/27 موسسه به عنوان حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گرفته است .


پیوند سایت سبدگردان آمیتیس: http://www.amitispm.ir