سبدگردان سرمایه و دانش

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان سرمایه و دانش (سهامی خاص)، در راستای اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه اشخاص (حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۹ با شماره ثبت ۵۶۸۴۲۰ و شناسه ملی۱۴۰۰۹۵۸۱۵۰۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تأسیس و با شماره ۱۱۷۶۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به ثبت رسید.


پیوند سایت سبدگردان سرمایه و دانش:https://sdasset.ir