سبدگردان داریوش

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان داریوش (سهامی خاص) با سرمایه 4 میلیارد تومان در تاریخ 1399/08/07 تحت شماره 567680 و شناسه ملی 14009543818، در تهران به ثبت رسیده است. همچنین این شرکت با هدف اصلی مدیریت سرمایه و دارایی در تاریخ 1399/08/19 با شماره 11760 در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.

خدمات قابل ارائه

نظر به طی نمودن مراحل دریافت مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، سبدگردان داریوش خدمات مدیریت دارایی ها، شامل مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان و سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. با توجه به ریسک و بازده متقاوت سرمایه گذاران در بازار سرمایه، این شرکت وظیفه مدیریت وجوه اشخاص را بر عهده می‌گیرد.

حدود مسئولیت

حدود مسئولیت ها، اختیارات و نیز شرایط فعالیت سبدگردانی داریوش، بر مبنای دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این شرکت بنای خود را بر رعایت جامع و کامل دستورالعمل مذکور قرار داده است.

کارمزد خدمات

کارمزدهای سبدگردانی در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس قراردادهای توافقی بین سبدگردان و مشتری مشخص می شود.

محیط قانونی

  • فعالیت شرکت‌های سبدگردان در بازار سرمایه ایران، باید بر اساس ضوابط و قوانین خاصی انجام شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
  • قانون تجارت
  • قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
  • قانون توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
  • قانون و مقررات مبارزه با پولشویی
  • قوانین تأمین اجتماعی، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

سبد گردان داریوش نهادی است مالی که زیر نظر سازمان بورس واوراق بهادار تهران و در چارچوب مقررات این سازمان و براساس اساسنامه تدوین شده برای این نهاد نسبت به ارایه خدمات مالی به مشارکت کنندگان حقیقی و حقوقی خود می پردازد.از دیدگاه سبدگردان داریوش مشتریان خدمات این شرکت عملا شرکا و مشارکت کنندگان در شرکت محسوب شده و حضور آنها زمینه رشد و بالندگی و اعتباریابی سبد گردان داریوش به شمار می روند.
در سبدگردانی داریوش تمامی تلاش مدیریت، کارشناسان و کارکنان معطوف به ارایه خدمات به مشتریان براساس سه اصل اعتماد، اطمینان و حرفه ای گری است براساس این سه اصل سبدگردان داریوش خود را متعهد می داند تا برای مشتریان خود دستیاری امین و قابل اعتماد بوده و دارایی مشارکت کنندگان را در قالب قراردادهای روشن و واضح و با الویت دهی به مصلحت مشتریان و براساس تعیین میزان ریسک قابل قابل مشتری و سلایق آنان سرمایه گذاری کرده و نتایج اقدامات خود را شفاف و مشخص در اختیار مشتریان قرار داده و از اسرار مشتریان خود به صورتی حرفه ای محافظت کند و از افشا اطلاعات آنان را بجز در موارد کامل روشن قانونی جلوگیری کند.از دیدگاه سبدگردان داریوش هر مشارکت کننده یک شریک استراتژیک مجموعه بوده و تمام تلاش شرکت سبدگردان حداکثر کردن منافع مشارکت کنندگان است و در این زمینه میزان ریسک پذیری و ملاحظات شرکا تنها حد قابل قبول برای تلاش مجموعه برای بازدهی بالاتر خواهد بود.
سبدگردان داریوش نهادی یادگیرنده بوده و تمام تلاش خود را برای ارتقا ذخیره دانش و تجربه مجموعه و تداوم مستمر روشها و راهکارهای به کار گرفته و هرگز از بهبود خدمات باز نخواهد ماند.در کنار ارتقا دانش و عملکرد،سبدگردان داریوش خود را متعهد به رعایت کلیه اخلاق حرفه ای و ارایه رفتار حرفه ای می داند.برای مجموعه سبدگردان داریوش اخلاق حرفه ای خط قرمز عملکردها بود و منافع مشارکت کنندگان هرگز نسبت به منافع شرکت سبدگردان و مدیران سبدگردان کنار گذاشته نشده و همواره الویت اساسی خواهد داشت.سبدگردان داریوش همچنین تمامی مشارکت کنندگان را بدون توجه به میزان مشارکت،در برخورداری از خدمات حرفه ای برابر دانسته و تنها براساس مفاد قراردادهای فی مابین و بدون لحاظ هیچ تفاوت براساس هر فاکتور دیگری از جمله جنسیت،قومیت و یا مذاهب رسمی در قالب قرارداد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد نمود.
سبدگردان داریوش سازمانی شنوا برای هرگونه انتقاد و اعتراض مشارکت کنندگان خواهد بود و هرگونه کوتاهی در ارایه خدمات و انتقاد مشارکت کنندگان با دقت بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تلاش برای بهبود روشها و جلوگیری از تکران مشکلات ،تمامی تلاش برای جبران هر گونه کوتاهی احتمالی را وظیفه غیر قابل خدشته خود می داند.
سبدگردان داریوش خواهان حسن شهرت در زمینه امانت داری،رازداری و ارایه خدمات حرفه ای برای تمامی مشتریان است و در این زمینه تلاش شبانه روزی را برای تحقق این اهداف صورت خواهد داد.


پیوند سایت سبدگردان داریوش: https://dariusham.com