سبدگردان بازده

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان بازده (سهامی خاص) در تاریخ 3 خرداد 1400 با شماره 578144 و شناسه ملی 14010047934 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و مورخ 22 تیر1400 با شماره 11863 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان شرکت سبدگردان از نوع سهامی خاص و یک نهاد مالی ثبت شده است.


خدمات قابل ارائه توسط سبدگردان

بر اساس ماده 3 اساسنامه شرکت سبدگردان بازده، خدمات قابل ارائه شامل تشکیل و مدیریت سبدهای اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی و پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری (پس از اخذ مجوز از سازمان) در حدود مسئولیت های تعیین شده در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان و دیگر بخشنامه ها، ابلاغیه ها و اطلاعیه های صادر شده توسط سازمان و قراردادهای منعقد شده فیمابین شرکت و مشتریان خواهد بود.
بر اساس مفاد دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، شرکت در محاسبه کارمزد سبدگردانی مطابق قرارداد عمل می‌نماید. در صورتی که شرکت روش دیگری را مد نظر داشته باشد، قبل از اجرا و انعقاد قرارداد سبدگردانی، تأیید سازمان را دریافت خواهد کرد. کارمزد خدمات سبدگردانی در دو بخش 1. کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد (کارمزد ثابت) و 2. کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان (بر مبنای درصدی از مازاد بازدهی سبد اختصاصی نسبت به ارقام تعیین شده در قرارداد) اخذ خواهد شد.


اهداف شرکت

تلاش برای ارتقاء سطح ثروت و رفاه افراد جامعه‌ی هدف از طریق هدایت پس‌انداز‌های آنان به سوی بازار سرمایه، خلق ارزش برای کلیه ذینفعان اعم از سهامداران، کارمندان، مشتریان و ...، برند سازی موفق در قالب عملکرد حرفه‌ای و منصفانه و کمک به افزایش سطح کارایی بازار سرمایه از اهداف شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان می‌باشد.


ارزش های شرکت

  • وفاداری به اصول اخلاق حرفه‌ای
  •  پایبندی و اتکا به دانش تخصصی و کار کارشناسی
  • بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
  • شفافیت مالی و عملکردی
  • تلاش و پیگیری در کنار نوآوری و خلاقیت


پیوند سایت سبدگردان بازده: http://baazdeh.com