سبدگردان آریا

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان آریا (سهامی خاص) در تاريخ 1399/08/12 تحت شماره 567918 و شناسه ملي 14009556036 به ثبت رسيده است. این شرکت در تاریخ 1399/08/27 تحت شماره 11762 به عنوان نهاد مالی، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت، مبلغ 40 میلیارد ریال است که تماماً به‌ صورت نقد پرداخت شده است. ایده تشکیل سبدگردان آریا از کنار هم قرار گرفتن تعدادی از افراد دارای سابقه تجربی و برخوردار از مدارک علمی و حرفه‌ای بازار سرمایه شکل گرفته است. مؤسسین سبدگردان آریا بر این باور هستند که با تکیه بر کار گروهي، دانش مالی و سرمایه‌گذاری و بکارگیری فناوری، می‌توان ضمن ایجاد بازدهی مناسب برای مشتریان، به افزايش کارايي‌های عملیاتی، اطلاعاتی و تخصیصی بازار سرمایه و نهایتاً بهینه‌سازی منافع کلیه ذینفعان بازار سرمایه کمک کرد.

روش های مورد استفاده و منابع اطلاعاتی

روش‌های تجزیه و تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار در شرکت سبدگردان آریا تلفیقی است از روش‌های آکادمیک دانش سرمایه‌گذاری و مالی رفتاری. سبدگردان آریا در تحلیل‌های اقتصادی خود با بکارگیری رویکردهای بالا به پایین (Top-Down)، پایین به بالا (Bottom-Up) و تلفیقی (Hybrid) به دنبال توسعه ورودی‌های منتخب برای مدل‌های ارزشگذاری خواهد بود. پس از شناسایی اوراق بهادار پیشرو، براساس روش‌های ارزشگذاری مختلف از جمله مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DCF)، مدل‌های نسبی (Relative Methods)، ارزش جایگزینی (Replacement Methods) و یا ترکیبی از این روش‌ها، بهینه‌ترین اوراق جهت تخصیص به سبدها انتخاب می‌شوند.
از این رو می‌توان گفت که مبنای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار در سبدگردان آریا، روش‌های تحلیل بنیادی (Funamental Analysis) می‌باشد و عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس گزارشات اقتصادی و تحلیل بنیادی تهیه شده توسط تیم مدیریت سبد و تحلیلگران اتخاذ می‌شود. در این میان، ابزارهای تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و گرایشات و تمایلات بازار (Market Sentiments) به‌ عنوان روش‌های تشخیص زمان مناسب ورود و خروج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منابع اطلاعاتي مورد استفاده در خريد و فروش

مهم‌ترين منابع اطلاعاتی مورد استفاده عبارتند از:

 • سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)،
 • سامانه تحلیل داده‌های ناشران (تدان)،
 • سايت سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مرجع قوانين، مقررات، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بازار سرمايه،
 • سايت شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛ مرجع آمار معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران،
 • سايت بورس کالاي ايران؛ مرجع آمار معاملات کالاها و مشتقات مبتني بر کالا،
 • سايت فرابورس ايران؛ مرجع آمار معاملات اوراق بهادار در بازار فرابورس،
 • سایت بورس انرژی ایران،
 • سايت شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس،
 • پايگاه خبری بازار سرمايه ايران و سایر منابع خبری و خبرگزاری‌های رسمی کشور؛
 • سايت‌هاي بورس‌های جهانی، سایت‌ها و منابع اطلاع رساني قيمت‌های کالاهای فلزي، معدنی، پتروشيمي و ... و همچنین بازارها و صنايع مختلف.

انواع اوراق بهادار تحت مديريت در سبدهاي اختصاصي

سبدگردان آریا از کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس‌ها و فرابورس ایران در سبدهاي اختصاصي تحت مديريت بهره خواهد برد. اوراق منتخب برای هر سبد اختصاصی با توجه به صرفه و صلاح مشتريان و بر اساس تطابق با اهداف، اصول و محدوديت‌هاي مربوط به هر مشتري تعیین خواهد شد.

روابط تجاری سبد گردان با دیگران

شرکت سبدگردان آریا رابطه تجاری با اهمیتی به جز توافق با یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها، با سایر اشخاص ندارد.

تضاد منافع و راهکارهای کنترل آن

ممكن است به دليل ارائه‌ خدمات مختلف، بين منافع سبدگردان يا اشخاص وابسته و كاركنان وي با مشتريان تضاد منافع به وجود آيد. در این رابطه توجه به مواد 14 و 27 "دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان" به شرح زیر ضروری است:

ماده چهارده:

در شرايط وجود تضاد منافع بين سبدگردان و مشتري وي، اولويت با منافع مشتري خواهد بود.

ماده بيست و هفت:

درصورتي‌كه سبدگردان، ورقه‌ بهاداري خاص را به‌نام مشتري خود خريد، فروش يا نگهداري مي‌كند در حالي كه؛ (الف) شركت سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن يا (ب) كاركنان سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن‌ها، در آن ورقه‌ بهادار مطابق تبصره‌ یک اين ماده ذينفع محسوب مي‌شوند، و سبدگردان از اين موضوع مطلع بوده يا از طريق دريافت گزارش‌هاي موضوع تبصره‌ي 2 اين ماده از اين موضوع مطلع شده باشد، آنگاه سبدگردان موظف است بلافاصله كاركناني كه وظيفه‌ سبدگرداني براي مشتريان را به عهده دارند، از اين امر مطلع نموده، طي گزارش‌هايي كه حداقل هرماه تهيه مي‌شود حسابرس و امين خود را، از اين موضوع مطلع كند و در گزارش‌هاي دوره‌اي كه به مشتري مي‌دهد، اين موضوع را افشا نمايد.

تبصره یک:

درصورتي‌كه يك شخص از تغيير قيمت يك ورقه‌ي بهادار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم سود يا زيان نمايد يا آن ورقه‌ بهادار براي وي حقوق يا منافعي ايجاد كند يا از معاملات آن ورقه‌ بهادار منتفع شود يا خود ناشر ورقه‌ بهادار محسوب شود، آن‌گاه شخص يادشده، نسبت به آن ورقه‌ بهادار، ذينفع محسوب مي‌شود. بنابراين شخص از جمله در شرايط زير، ذينفع ورقه‌ بهادار محسوب مي‌گردد:

 1. درصورتي‌كه مالك ورقه‌ بهادار باشد؛
 2. درصورتي‌كه اختيار خريد يا فروش ورقه‌ بهادار را به ديگري اعطاء يا از ديگري دريافت نموده باشد؛
 3. درصورتي‌كه ورقه‌ بهادار را قرض گرفته يا قرض داده باشد؛
 4. درصورتي‌كه پذيره‌نويسي يا فروش ورقه‌ بهادار را تعهد كرده باشد يا بازاريابي براي پذيره‌نويسي يا فروش ورقه‌ بهادار را پذيرفته باشد يا مشاور ناشر در زمينه‌ عرضه ورقه‌ بهادار باشد يا در اين موارد با ديگران مشاركت داشته باشد؛
 5.  درصورتي‌كه ناشر ورقه‌ بهادار باشد.

تبصره دو:

كاركنان سبدگردان موظف‌اند بلافاصله پس از ذينفع شدن خود يا اطلاع از ذينفع شدن هريك از اشخاص وابسته‌ خود نسبت به هر ورقه‌ بهادار، موضوع را با جزئيات كامل به سبدگردان گزارش كنند. در صورت درخواست اشخاص موضوع بندهاي 2 الي 7 مادۀ 26، سبدگردان موظف به ارائه‌‌ جزييات اين اطلاعات به اشخاص ياد شده خواهد بود. اين اطلاعات در حدود قيد شده در اين ماده، در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد و جزييات اطلاعات به صورت محرمانه نزد سبدگردان نگهداري شده و در اختيار مشتريان يا ساير كاركنان (به استثناي كاركناني كه وظيفه‌ تهيه‌ي گزارش موضوع اين ماده را براي حسابرس، امين و مشتري به عهده دارند) قرار نمي‌گيرد.پیوند سایت سبدگردان آریا: https://ariaamc.com