سبدگردان کوروش

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان کوروش (سهامی خاص) ، از شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ و ثبت شده تحت شماره 534589 در تاریخ 1397/09/11 نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران، با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1397/12/26 و با سرمایه 30 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز کرد. و اکنون سرمایه شرکت 500 میلیارد ریال می‌باشد.

سهامداران

  • 1 . شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص) : 77.59 درصد
  • 2 . شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش (سهامی خاص) : 20 درصد
  • 3 . شرکت گروه سرمایه گذاری مدبران افق (سهامی خاص) : 0.17 درصد
  • 4 . ابراهیم ابراهیمی : 2.24 درصد


پیوند سایت سبدگردان کوروش: https://kourosh-am.com