سبدگردان امید

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان امید نهایت نگر در تاریخ 1396.12.28 نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری با شماره ثبت  524696  به ثبت رسید. سرمایه ی اولیه ی شرکت ۲۵ میلیارد ریال می باشدکه پس از افزایش سرمایه در تاریخ 1399.03.11 به مبلغ 100 میلیارد ریال افزایش یافت. هدف از تاسیس شرکت طبق موضوع فعالیت اساسنامه، عبارت است از:

  • جذب و مدیریت دارایی سرمایه گذاران ( اعم از حقیقی و حقوقی) بر اساس خواسته و اهداف مالی اختصاصی آن ها، در قالب قراردادی رسمی و مشخص و از طریق اتخاذ تصمیمات به موقع و متناسب در خصوص خرید، فروش یا نگهداري اوراق بهادار؛
  • تشکيل و يا پذيرش سمت در صندوق هاي سرمايه گذاری؛

اهداف شرکت:

تلاش برای ارتقاء سطح ثروت و رفاه افراد جامعه‌ی هدف از طریق هدایت پس‌انداز‌های آنان به سوی بازار سرمایه، خلق ارزش برای کلیه ذینفعان اعم از سهامداران، کارمندان، مشتریان و ...، برند سازی موفق در قالب عملکرد حرفه‌ای و منصفانه و کمک به افزایش سطح کارایی بازار سرمایه از اهداف شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان می‌باشد.


ارزش های شرکت:

  • وفاداری به اصول اخلاق حرفه‌ای
  •  پایبندی و اتکا به دانش تخصصی و کار کارشناسی
  • بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
  • شفافیت مالی و عملکردی
  • تلاش و پیگیری در کنار نوآوری و خلاقیت


پیوند سایت سبدگردان امیدنهایت‌نگر : http://omid-am.com