سبدگردان ایساتیس

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

در شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب مانند بورس ویو، رهاورد نوین، ... ،و ترکیب آنها با روشهای مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام می‌رسد.
"شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش فاقد نماینده است و تمام امور در محل اصلی شرکت در جزیره کیش انجام می گیرد."

صندوق های تحت مدیریت شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش:
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد (سهامی) www.isatisfund.com
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا (بازارگردان) www.mmf.isatispm.com
صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا (درآمد ثابت قابل معامله) www.etf.isatispm.com

منابع مهم اطلاعاتی برای کسب اطلاعات مورد نیاز عبارتند از : داده‌های پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس، کدال، پورتال شرکت‌ها و سایت‌های خبری

در خصوص تضاد منافعي كه ممكن است به دليل ارائه‌ی خدمات مختلف بين منافع سبدگردان يا اشخاص وابسته و كاركنان وی با مشتريان بوجود آيد شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش، طبق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی عمل کرده و در صورتی که تضاد منافع بین سبد گردان و مشتری به وجود آید، اولویت با مشتری می باشد. در صورتی که سبدگردان یا کارکنان وی ذینفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردان، گزارش آن را افشا می نمایند.


پیوند سایت سبدگردان ایساتیس پویا کیش: https://isatispm.ir