سبدگردان نوین نگر آسیا

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) با شناسه ملی 14004550090، شماره ثبت 463624 و تاریخ ثبت 1393/08/27 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران تاسیس گردید. با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت 11299 و تاریخ 1393/12/04، به فعالیت هایی نظیر ارائه خدمات سبدگردانی، متولی گری، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و ... پرداخته است. در حال حاضر، علاوه بر خدمات سبدگردانی، دو صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تحت مدیریت این شرکت قراردارد.


سایت سبدگردان نوین نگر آسیا: https://novinnegarasia.com/#headerSection