سبدگردان سورین

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ طی شماره ۵۷۸۱۵۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ در اداره ثبت شرکت‏‎ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. همچنین این شرکت به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ طی شماره ۱۱۸۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به ثبت رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت در زمان تأسیس ۴۰ میلیارد ریال بوده که تماماً توسط مؤسسین آن پرداخت گردیده است.

مأموریت
کمک به جامعه جهت خلق ثروت و مدیریت بهینه سرمایه

چشم انداز
تبدیل شدن به شرکتی پیشرو در حوزه مدیریت سرمایه از منظر بازدهی، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت، تنوع ابزارها و طرح‌های سرمایه‌گذاری در افق ۱۴۰۴


پیوند سایت سبدگردان سورین: https://sorincapital.ir