سبدگردان اعتبار

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان اعتبار(سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ توسط جمعی از خبرگان بازارهای پول و سرمایه کشور، با رعایت قوانین و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره ثبت ۵۳۸۳۶۴ در اداره ثبت شرکت‏‎ها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسید. مهم ترین هدف مؤسسین شرکت سبدگردان اعتبار خلق ثروت و ارزش آفرینی برای سرمایه گذاران و ذینفعان این شرکت است. لذا مأموریت شرکت سبدگردان اعتبار عبارت است از مدیریت اختصاصی و کارآمد سرمایه ‎‏های داخلی و بین‎‏ المللی در قالب سبدها و صندوق های سرمایه ‎‏گذاری متناسب با افق سرمایه‏ گذاری هر یک از مشتریان. همچنین به ‎‏منظور عرضه راه حل های بهینه به نیازهای سرمایه‏ ای بنگاه های اقتصادی کشور، ارائه ابزارهای تأمین مالی (پس از کسب مجوزهای مورد نیاز) با توجه به شرایط اقتصادی و عمومی کشور از دیگر اهداف کلیدی این شرکت است.


پیوند سایت شرکت سبدگردان اعتبار:https://etebarco.com