سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا در اردیبهشت ماه 1401 نزد اداره ثبت و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار است.