سبدگردان سرمايه ايرانيان

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان سرمايه ايرانيان در تاريخ 1390/09/20 تحت شماره 419931 و شناسه ملي 10320716161 با سرمايه هشت ميليارد ريال به ثبت رسيد و طی دو مرحله افزایش سرمایه، سرمایه ثبتی خود را تا سال 1398 به چهل میلیارد ریال افزایش داده است.

شرکت سبدگردان سرمايه ايرانيان با تمرکز بر تيم مديريتي خود و اعتقاد بر کار گروهي مبتني بر دانش و بهره مندي از متخصصين با تجربه و استقلال کامل، توام با تمرکز بر بازارهاي مالي و تلاش براي افزايش کارايي اطلاعاتي و استفاده از پتاسيل هاي کارشناسان مختلف و با حفظ ارزش ها، اصول سازماني، اخلاق حرفه اي و رعايت بالاترين سطح ارايه خدمات، سعي در کسب بيشترين سهم بازار در حوزه سبدگرداني را هدف گذاري نموده است.

 با توجه به اينکه موسسين و اعضاي هيات مديره شرکت سبدگردان همگي از فعالان بازار سرمايه بوده و همگي در بازار سرمايه ­داراي کارنامه موفق هستند لذا اين افراد با کسب تجربيات گذشته، کسب بازده و ارائه خدمات مطلوب و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران محترم هدف گذاری نموده است.

خدمات شرکت در حوزه سرمايه گذاري مي باشد و تمرکز اصلي شرکت بر سبدگردانی اختصاصی است که به مرور زمان و با پشتوانه مالي در نظر گرفته شده شرکت سبدگردان سرمايه ايرانيان در طي 4 سال آينده جزء 5 شرکت برتر سبدگرداني خواهد بود.

در زمينه سبدگرداني اختصاصي مهمترين فعاليت هاي شرکت عبارت است از :

 - مديريت سرمايه و سبدگرداني تعريف پروژه هاي مشترک سرمايه گذاريي
 - برگزاري جلسات مشاوره اي و سبدهاي اختصاصي
 - مديريت صندوق سرمايه گذاري مشترک و ...


پیوند سایت سرمایه ایرانیان: https://shassa.ir