سبدگردان نو ویرا

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبد گردان نو ویرا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ مجوز تأسیس خود را به شماره ۱۲۲/۱۳۰۸۶ را از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت کرده است و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۵۰۴۴۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران، با سرمایه اسمی صد میلیارد ریال ثبت شده و در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ آگهی تأسیس شرکت منتشر شده است. مجوز فعالیت شرکت سبدگردان نو ویرا به شماره ۱۲۱/۳۰۰۱۶ توسط سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ صادر شده است.


پیوند سایت سبدگردان نوویرا: https://noviraco.com