مزایای سبدگردانی

1- اختصاصی بودن

شرکت‌های سبدگردانی متناسب با درجه‌ی ریسک‌ پذیری، اهداف و محدودیت‌های سرمایه‌گذار اقدام به تشکیل سبد اختصاصی پربازده برای او می‌کنند.

2- انعطاف‌ پذیری

در طول دوره‌ی سرمایه‌گذاری، شخص سرمایه‌گذار می‌تواند استراتژی خود را تغییر دهد و آن را به اطلاع شرکت سبدگردان برساند. شرکت سبدگردان نیز موظف است استراتژی مورد نظر سرمایه‌گذار را در تشکیل سبد لحاظ کند.

3- عدم نیاز به دانش خاص و صرف وقت

در این روش مانند سرمایه‌گذاری در صندوق‌ ها، شما نیاز به داشتن دانش خاص از مفاهیم تخصصی بورس یا صرف زمان ندارید.

4- مدیریت حرفه‌ای

یکی دیگر از مزایای این روش استفاده از تیم مدیریت حرفه‌ای با دانش تخصصی برای سبدگردانی است.

5- عدم وجود تضاد منافع

در سبدگردانی هیچ تضاد منافعی بین شرکت سبدگردان و شخص سرمایه‌گذار وجود ندارد. چراکه کارمزد متغیر شرکت سبدگردانی در گرو سودآوری بیش از نرخ بهره‌ی بدون ریسک است.

6- معافیت مالیاتی

سودی که سرمایه گذار از طریق سبدگردانی بدست می‌آورد، مشمول مالیات نمی‌گردد. معافیت از مالیات بطور مستقیم بر سرمایه گذاران اثر نمی‌گذارد، اما موجب ایجاد انگیزه در آنها خواهد شد.